درباره ما

تاريخچه :

كشور كره جنوبي به عنوان كشوري كه عليرغم مواجهه با جنگ و وضع اقتصادي نامطلوب توانسته در يك بازه زماني كوتاه به رشد اقتصادي چشمگير دست يابد. كسب رتبه برتر در نوآوري و دستيابي به رشد اقتصادي بالا و توجه ويژه به توسعه صنايع كوچك و متوسط در دهه اخير در اين كشور از يك سو و روابط ديرينه آن با جمهوري اسلامي ايران از سوي ديگر سبب شده است به عنوان الگوي جهش اقتصادي انتخاب گردد. بعد از توافق 5+1 و توافق برجام و بعد از سفر رییس جمهور کره جنوبی به ایران اهداف مشخصی در روابط ایران و کره تعیین شد. مهمترین آنها افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سقف 17 میلیارددلار است. در اين راستا سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به عنوان متولي صنايع كوچك و متوسط كشور تلاش كرد تا بتواند زمينه همكاري دو طرف را به ويژه در حوزه توسعه صنايع كوچك و متوسط گسترش دهد. در اسفندماه سال 1394 تفاهم نامه همكاري في مابين سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و وزارت بنگاه های کوچک و متوسط و استارتاپهای کره جنوبی (MSS) منعقد گرديد.

بر اساس يكي از بندهاي تفاهم نامه همكاري، برنامه توسعه فناوري صنايع كوچك و متوسط كليد خورد و به دنبال آن دوره تربیت مشاوران توسعه فناوري ايران به مدت یک هفته در فروردین ماه 1395 در تهران و با مربي كره‌اي برگزار گرديد و 50 مشاور توسعه فناوري در سراسر كشور آموزش ديدند. در شهريورماه سال 1395 با حضور معاون وقت وزير و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و رئيس سازمان صنايع كوچك و متوسط كره جنوبي مركز مبادله فناوري ايران و كره جنوبي افتتاح گرديد. با آغاز بکار اين مركز، مبادله فناوري و تقويت همكاري هاي صنايع كوچك و متوسط دو كشور از طريق این مرکز انجام می گیرد.

 

معرفی :

مرکز مبادله فناوري مشترک ایران و کره نهادی است جهت توسعه همکاری بنگاه هاي كوچك و متوسط دو کشور در راستای هم افزایی ناشی از اشتراک فناوری ، نوآوری و سرمایه گذاری های مشترک جهت توسعه اهداف اقتصادی و تجاری فی مابین .

اهداف :

از آنجا که هدف نهایی فعالیت‌های مشترک هم افزا در حوزه اقتصاد ، افزایش رقابت پذیری در بازارهای بین‌المللی، ملی و منطقه ای می باشد ، لذا دسترسی به منابع موثرتر تولید ارزش و همکاری مشترک در استفاده بهینه از سرمایه‌های موجود، امری بدیهی و حیاتی است و از آنجا که فناوري و نوآوری دو عامل حیاتی برای پویایی و توسعه هرچه موثرتر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بهره وری سرمایه گذاری فعالان اقتصادی می باشند، لذا مراکز انتقال فناوري نظیر IKTEC میتوانند به عنوان مراکز همگرا کننده و متمرکز کننده ایده‌های نوین و فناوري‌های مورد نیاز جهت تولید و ارایه خدمات متمایز و رقابت‌پذیر در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بسیار موثر باشند .

لذا اهداف اصلی IKTEC به شرح زیر تعریف میگردد :

  • ایجاد همگرایی و هم افزایی فعالیت‌های اقتصادی مشترک بنگاه هاي كوچك و متوسط ایران و کره جنوبي مبتني بر مبادله فناوري،توسعه سرمایه‌گذاری‌ و توليد محصول مشترك و ... .
  • توسعه بازارهای ملی و فراملی فعالان اقتصادی دو کشور مبتنی بر فعالیت‌های اقتصادی دارای ارزش افزوده بیشتر ( مبتنی بر فناوری‌های نوین و نوآوری)

فعالیتهای اصلی :

  • شناسايي و مستندسازي نيازهاي فناورانه توسط شبكه مشاوران و كارگزاران مركز،كه در داخل كشور قابل تأمين نمي باشد و ارسال به طرف كره‌اي و انجام هماهنگي و ارائه حمايتهاي لازم جهت برگزاري جلسات رودرو بين متقاضي و عرضه كننده فناوري و ايجاد همكاري دوجانبه مبتني بر مبادله فناوري، سرمايه گذاري مشترك، توليد محصول مشترك و ... .
  • تجمیع ایده ها و فناوريهای نوین جهت توانمندسازی فعالان اقتصادی در راستای بکارگیری موثرتر سرمایه ها و فعالیتهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی
  • معرفی فعالیتهای اقتصادی دارای توجیه برای ترغیب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایران جهت ورود به کسب و کارهای پیشرفته و مبتنی بر فناوريهای برتر
  • معرفی فرصتها و مزیتهای دارای توجیه برای ترغیب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کره جهت سرمایه‌گذاری و فعالیت مشترک با فعالان اقصادی ایرانی ( به دلیل دسترسی به منابع ارزان انرژی ، مواد اولیه ، نیروی انسانی ، بازار داخلی ایران و بازار منطقه ای غرب آسیا و ... )
  • ارایه مشاوره به طرفین ( ایرانی و کره ای ) در راستای ارتقای فعالیتهای اقتصادی خود مبتنی بر همکاریهای فی مابین
  • ارایه حمایتها و تسهیلات ( توسط هر دو دولت ایران و کره ) جهت ترغیب فعالیتهای مشترک هم افزا