تجارب موفق

مرکز مبادله فناوری ایران و کره جنوبی از ابتدای فعالیت خود با برگزاری سلسله نشست های رودررو بین بنگاه های ایرانی و کره ای زمینه همکاری طرفین در زمینه مبادله فناوری را فراهم نمود. در سال گذشته چهار نشست و از ابتدای سالجاری تا کنون 2 نشست بین شرکتهای ایرانی و کره ای به طور متوالی در تهران و سئول برگزار شده که حاصل ملاقات بیش از 250 شرکت ایرانی و کره ای با یکدیگر بود که نتیجه آن امضای 85 تفاهم همکاری در زمینه سرمایه گذاری مشترک و انتقال فناوری می باشد. از مجموع تفاهم نامه های عنوان شده 2 قرارداد منعقد شده که در حال حاضر در حال پیگیری مراحل اجرایی آن می باشد. نتایج و دستاوردهای قرادادهای منعقده به تدریج در این بخش منتشر خواهد شد. جدول پیوست خلاصه فعالیت این مرکز در برگزاری نشست های رودررو با همکاری طرف مقابل را نشان می دهد.