16 قرارداد همکاری رهاورد اولين نشست فناوري محور بنگاه هاي كوچك و متوسط ايران و كره جنوبي

بعد از توافق 5+1 و توافق برجام و بعد از سفر رییس جمهور سابق کره جنوبی به ایران اهداف مشخصی در روابط ایران و کره تعیین شد. مهمترین آنها افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سقف 17 میلیارددلار است. در اين راستا سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به عنوان متولي صنايع كوچك و متوسط كشور تلاش كرد تا بتواند زمينه همكاري دو طرف را به ويژه در حوزه توسعه صنايع كوچك و متوسط گسترش دهد. در اسفندماه سال 1394 تفاهم نامه همكاري في مابين سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و سازمان صنايع كوچك و متوسط كره جنوبي (SMBA) منعقد گرديد. بر اساس يكي از بندهاي تفاهم نامه همكاري، برنامه توسعه فناوري صنايع كوچك و متوسط كليد خورد و به دنبال آن دوره تربیت مشاوران توسعه فناوري ايران به مدت یک هفته در فروردین ماه 1395 در تهران و با مربي كره‌اي برگزار گرديد و 50 مشاور توسعه فناوري در سراسر كشور آموزش ديدند. در شهريورماه سال 1395 با حضور معاون محترم وزير و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و رئيس سازمان صنايع كوچك و متوسط كره جنوبي مركز مبادله فناوري ايران و كره جنوبي (IKTEC) افتتاح گرديد. غلامرضا سليماني عضو هيأت مديره و معاون صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در اين باره گفت :‌ حدود 35 نیاز فناورانه که در داخل کشور قابل تامین نیست از سوی مشاوران تربيت شده شناسایی و مستندسازي شد و برای طرف کره ای ارسال شد. طرف كره اي بر مبناي نيازهاي ارسال شده بنگاه هاي كوچك و متوسط فناور كه توانايي رفع مسايل فناورانه عنوان شده را داشتند معرفي كردد. بر اين اساس و با در نظر گرفتن اولويت ها و سياستهاي توسعه اي سازمان در فاز اول  8 بنگاه كوچك و متوسط جهت اعزام به اولين نشست به هم رساني بنگاه هاي دو كشور به طرف مقابل معرفي شدند. معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود :‌تاكنون هيأت هاي تجاري مختلفي از جانب ايران و كره جنوبي مقابل يكديگر قرار مي  گرفتند و عمدتا هدف برگزاري آنها تجارت و بازرگاني بوده است اما نشست مذكور اولين نشست فناوري محور باجامعه هدف بنگاه هاي كوچك و متوسط است.  وي  با اشاره به راه اندازی مرکز مبادله فناوری ایران و کره جنوبی در تهران، افزود انتقال دانش فني، فناوري و سرمايه گذاري مشترك بين بنگاه هاي كوچك و متوسط دو كشور هدف اصلي برگزاري اين نشست ها است. سليماني گفت :‌ با هماهنگي و همكاري مناسب طرف كره اي هيأت 40 نفره از 32 شركت كوچك و متوسط كره اي با 8 بنگاه ايراني مذاكره كردند و زمينه بازديد از فناوري عرضه شده در محل براي هريك از شركت كنندگان (بنگاه هاي ايراني) فراهم گرديد كه منجر به انعقاد 16 تفاهم همكاري اوليه و پايه گذاري انتقال فناوري به بنگاه هاي ايراني گرديد. سليماني تصريح كرد :‌در متن تفاهم همكاري منعقده به همكاري دو طرف در زمينه مبادله فناوري، سرمايه‌گذاري مشترك و تلاش مشترك در جهت ايجاد محصول مشترك، تجارت و ... تأكيد شده است. سليماني افزود :‌در نظر داريم در سال جاري حدود 60 بنگاه كوچك و متوسط را براي حضور در اين برنامه ها حمايت كنيم.