برنامه های حمایتی

مركز مبادله فناوري ايران و كره جنوبي در راستاي امضاي تفاهم نامه همكاري في مابين سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و سازمان صنايع كوچك كره (SMBA) ايجاد شده است.

اهم فعاليتهايي كه در اين مركز انجام مي گيرد :

  • شناسايي نيازهاي فناورانه و مستندسازي آن
  • ارسال نيازهاي شناسايي شده كه در داخل قابل تأمين نيستند به طرف كره اي
  • هماهنگي برگزاري جلسات B2B في مابين طرفين
  • ارائه خدمات و حمايت هاي لازم تا مبادله فناوري